محصولات میگل

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg